Home Đầu Tư Coin Phân tích giá Dogecoin: 07 tháng 6

Phân tích giá Dogecoin: 07 tháng 6

by Andy Lê

Thị trường Dogecoin đã phản ứng với đầu cơ và cường điệu kể từ tháng Tư. Điều này đã dẫn đến hành động bạo lực về giá trên thị trường. Tuy nhiên, tài sản đang hợp nhất và mức độ biến động vẫn ở mức thấp. Các nhà giao dịch đã chờ đợi một động thái mạnh mẽ từ thị trường nhưng chỉ có xu hướng phát triển mới cho biết xu hướng tiếp theo của meme-coin.

Biểu đồ 12 giờ của Dogecoin

Nguồn: DOGEUSD trên TradingView

Biểu đồ 12 giờ của DOGE cho thấy thị trường tăng đột biến sau đó là sự điều chỉnh dần dần trong hai ngày. Giá DOGE tăng gần 50% trong vòng một ngày và tài sản đạt giá trị $ 0,3741. Đã có một sự điều chỉnh ngay lập tức xảy ra trên thị trường với một vụ phá giá nặng nề sau dòng tweet của Elon Musk. Việc bán phá giá này đã đẩy giá trị DOGE lên $ 0,3695, đây là một điểm uốn.

Lý luận

Các chỉ báo thị trường hiện tại cũng cho thấy sự chuyển động tối thiểu trên thị trường DOGE. Áp lực mua và bán tại mặt bằng giá hiện tại đã về mức cân bằng. Do đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối vẫn duy trì ở mức 50. Do không có sự gia tăng của áp lực bán hoặc mua, độ biến động cũng vẫn ở mức thấp.

Giá hợp nhất đã vượt xuống dưới đường trung bình động 50, điều này có thể mang lại một số xu hướng giảm giá trên thị trường. Tuy nhiên, Chỉ số chuyển động định hướng có thể xác nhận sự khởi đầu của một xu hướng giảm. -DI nằm trên + DI kể từ khi giá bắt đầu giai đoạn điều chỉnh. Khi nó hợp nhất, -DI vẫn rất gần với + DI nhưng không có dấu hiệu cắt xuống dưới. Điều này có nghĩa là áp lực giảm có thể được duy trì trên thị trường DOGE.

Phần kết luận

Khi Dogecoin hợp nhất, không thể dự đoán được hướng đi của giá. Mặc dù đã có những dấu hiệu giảm giá xuất hiện trên thị trường, nhưng đây có thể là kết quả của quá trình củng cố kéo dài. Giá DOGE chờ đợi một sự thay đổi đột ngột trong biến động sẽ làm giá của nó di chuyển theo một trong hai hướng.Nguồn ambcrypto.com

Related Posts

Leave a Comment