Home Đầu Tư Forex Kiến Thức Cơ Bản Về Ngoại Hối

Kiến Thức Cơ Bản Về Ngoại Hối

by Andy Lê

Kiến Thức Cơ Bản Về Ngoại Hối; Các Thuật Ngữ Trong Giao Dịch Forex:

Base Currency(tiền yết giá): Đây là loại tiền tệ đầu tiên xuất hiện đầu tiên trên cặp tiền tệ. Nhìn vào EUR / USD, Euro là tiền tệ cơ bản.

Quote Currency (tiền định giá): Đây là loại tiền tệ thứ hai trong cặp tiền ví dụ EUR / USD. thì USD chính là quote currency.

Bid (Giá thầu): Giá thầu là giá cao nhất mà người mua (người trả giá) sẵn sàng trả. Khi bạn đang tìm cách bán một cặp ngoại hối, đây là mức giá bạn sẽ thấy, thường ở bên trái của báo giá và thường có màu đỏ.

ASK : Điều này ngược lại với giá thầu và thể hiện mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Khi bạn đang tìm mua một cặp tiền tệ, đây là mức giá bạn sẽ thấy và thường ở bên phải và có màu xanh lam.

Spread: Đây là sự khác biệt giữa giá thầu và giá hỏi đại diện cho mức chênh lệch thực tế trong thị trường ngoại hối cơ bản cộng với chênh lệch bổ sung được thêm bởi nhà môi giới.

Pips / points: Một pip hoặc điểm đề cập đến việc di chuyển một chữ số ở vị trí thập phân thứ 4. Thường các nhà đầu tư quan sat 1 cặp tiền tệ nhảy bao nhiêu pips (points) trong 1 ngày để scalping hay day trading.

Leverage (Đòn bẩy): Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch giao dịch các vị trí trong khi chỉ chiếm một phần nhỏ của toàn bộ giá trị giao dịch. Điều này cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị trí lớn hơn với một lượng vốn nhỏ. Đòn bẩy khuếch đại lãi và lỗ.

Margin (Ký quỹ): Đây là số tiền cần thiết để mở một vị thế có đòn bẩy.

Margin Call (Cuộc gọi ký quỹ): Khi tổng số vốn gửi, cộng hoặc trừ bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào, hãy giảm xuống dưới mức quy định bạn sẽ nhận 1 thông báo từ sàn trong email lúc đó bạn sẽ quyết định là dừng giao dich stoploss hay tiếp tục hold.

Liquidity (Tính thanh khoản): Một cặp tiền tệ được coi là thanh khoản nếu có thể dễ dàng mua và bán do có nhiều người tham gia giao dịch cặp tiền tệ.

HƯỚNG DẪN MIỄN PHÍ CHO NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN TÌM HIỂU GIAO DỊCH NGOẠI HỐI:

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu trên hành trình giao dịch của mình, điều cần thiết là phải hiểu những Kiến Thức Cơ Bản Về Ngoại Hối. Aznguyen cung cấp một loạt các hướng dẫn miễn phí về giao dịch forex để bổ sung kiến thức và phát triển chiến lược của nhà đầu tư.
Tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư cũng ảnh hưởng đến kết quả trading. Các bài vết sau này Dautucenter.com sẽ hướng dẫn những nhà đầu tư về tâm lý trong giao dịch ngoại hối. Hãy đọc bài viết về ngoại hối của chúng tôi.

Related Posts

Leave a Comment