Home Đầu Tư Forex Cơ Hội và Thách Thức Trong Ngoại Hối

Cơ Hội và Thách Thức Trong Ngoại Hối

by Andy Lê

Giao dịch tiền tệ có cơ hội, rủi ro và phức tạp. Thị trường liên ngân hàng có các mức độ khác nhau và các công cụ ngoại hối không được tiêu chuẩn hóa. Ở một số nơi trên thế giới, giao dịch ngoại hối gần như không kiểm soát được.

Thị trường liên ngân hàng được tạo thành từ các ngân hàng giao dịch với nhau trên toàn thế giới. Bản thân các ngân hàng xác định chấp nhận rủi ro tài sản và tín dụng, và họ đã thiết lập các quy trình nội bộ để giữ an toàn nhất có thể. Các quy định này được áp dụng trong ngành để bảo vệ mỗi ngân hàng tham gia.

Vì thị trường được thực hiện bởi mỗi ngân hàng tham gia ưu đãi một loại tiền cụ thể, nên cơ chế định giá thị trường dựa trên cung và cầu. Bởi vì có các luồng giao dịch lớn như vậy trong hệ thống, rất khó để các nhà giao dịch giả mạo ảnh hưởng đến giá của một loại tiền tệ. Hệ thống này giúp tạo sự minh bạch trên thị trường cho các nhà đầu tư có quyền truy cập vào giao dịch liên ngân hàng.

Hầu hết các trader nhỏ lẻ giao dịch với các nhà môi giới tương đối nhỏ và không được kiểm soát, có thể báo giá lại và thậm chí giao dịch với khách hàng của chính họ. Có một số quy định của chính phủ về giao dịch ngoại hối , nhưng những biện pháp bảo vệ đó không nhất quán trên toàn cầu.

Hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ nên dành thời gian điều tra một đại lý ngoại hối nó được quy định ở Hoa Kỳ. Nó cũng là một ý tưởng tốt để tìm ra cách bảo vệ tài khoản có sẵn trong trường hợp khủng hoảng thị trường, hoặc nếu một đại lý mất khả năng thanh toán.

Ưu điểm và thách thức của giao dịch Forex
Pro: Các thị trường ngoại hối là lớn nhất về khối lượng giao dịch hàng ngày trên thế giới và do đó cung cấp nhiều thanh khoản nhất.

Điều này giúp bạn dễ dàng nhập và thoát một vị trí trong bất kỳ loại tiền tệ chính nào trong một phần của giây cho một mức chênh lệch nhỏ trong hầu hết các điều kiện thị trường.

Thách thức: Các ngân hàng, nhà môi giới và đại lý trong thị trường ngoại hối cho phép mức đòn bẩy cao, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiểm soát các vị trí lớn với số tiền tương đối ít của riêng họ. Đòn bẩy trong phạm vi 100: 1 là tỷ lệ cao nhưng không phổ biến trong ngoại hối. Nhà giao dịch phải hiểu việc sử dụng đòn bẩy và rủi ro mà đòn bẩy đưa ra trong tài khoản. Số lượng đòn bẩy cực lớn đã khiến nhiều đại lý mất khả năng thanh toán bất ngờ.

Chuyên nghiệp: Thị trường ngoại hối được giao dịch 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần bắt đầu mỗi ngày tại Úc và kết thúc tại New York. Các trung tâm lớn là Sydney, Hồng Kông, Singapore, Tokyo, Frankfurt, Paris, London và New York.

Thách thức: Giao dịch tiền tệ có năng suất đòi hỏi sự hiểu biết về các nguyên tắc và chỉ số kinh tế cơ bản. Một nhà giao dịch tiền tệ cần có một sự hiểu biết lớn về nền kinh tế của các quốc gia khác nhau và sự liên kết của họ để nắm bắt các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy giá trị tiền tệ.

Điểm mấu chốt
Đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là những người có quỹ hạn chế Giao dịch trong ngày hoặc giao dịch swing với số lượng nhỏ sẽ dễ dàng hơn trong thị trường ngoại hối so với các thị trường khác. Đối với những người có tầm nhìn dài hạn và quỹ lớn hơn, giao dịch cơ bản dài hạn hoặc giao dịch thực hiện có thể mang lại lợi nhuận. Việc tập trung tìm hiểu các nguyên tắc kinh tế vĩ mô thúc đẩy các giá trị tiền tệ và kinh nghiệm với phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch ngoại hối mới có lợi nhuận cao hơn

Related Posts

Leave a Comment