Home Đầu Tư Coin Các ngân hàng sẽ phải dành vốn bằng tài sản bitcoin theo đề xuất của BIS

Các ngân hàng sẽ phải dành vốn bằng tài sản bitcoin theo đề xuất của BIS

by Andy Lê

Các ngân hàng sẽ cần dành vốn để tiếp xúc với tiền điện tử theo một đề xuất được đưa ra vào thứ Năm bởi Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng. “Mặc dù mức độ tiếp cận của các ngân hàng đối với các loại tiền điện tử hiện đang bị hạn chế, nhưng sự phát triển và đổi mới liên tục trong các loại tiền điện tử và các dịch vụ liên quan, cùng với sự quan tâm ngày càng cao của một số ngân hàng, có thể làm tăng mối quan tâm về ổn định tài chính toàn cầu và rủi ro đối với hệ thống ngân hàng khi không có một quy trình bảo mật cụ thể BIS cho biết các loại tiền điện tử “nhóm 1”, giống như stablecoin, sẽ được chỉ định tỷ trọng rủi ro nhỏ hơn phù hợp với các tài sản như cổ phiếu hơn so với các loại tiền điện tử “nhóm 2” như bitcoin BTCUSD,
-4,28%,
sẽ được gán trọng số rủi ro là 1,250%. 100 đô la tiếp xúc với các loại tiền điện tử nhóm 2 này sẽ yêu cầu vốn tối thiểu là 100 đô la, theo đề xuất của BIS.

[ad_2]

Nguồn www.marketwatch.com

Related Posts

Leave a Comment